HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Som et av Skandinavias ledende foretak innen resirkulering av kabler og metaller tar vi vårt miljøansvar på alvor. Alle våre aktiviteter er fullt sporbare. Våre investeringer i det siste innen maskiner og utstyr sørger for en energieffektiv resirkuleringsprosess og maksimering av resirkuleringsgraden. Vi stiller også krav til våre leverandører av avfall, slik at hele bransjen presses mot et lavere utslippsnivå og høyere gjenvinningsgrad.

Vi støtter miljøarbeidet i Norge og internasjonalt gjennom kontinuerlige  forbedringsmuligheter der vi setter inn nye tiltak når det trengs.

KMT-gjenvinning er sertifisert for ISO 9001 – 2015 og ISO 14001 – 2015. Våre anlegg er totalsikret med gjerder, videoovervåkning, brannsikring og økonomiske forsikringer.

Alle våre førere og operatører gjennomgår viktige kurs innen helse- og sikkerhetspraksis.

Har du spørsmål eller behov for våre tjenester?

Kontakt oss i dag