Norsk Gjenvinning kjøper KMT for å vokse i det nordiske markedet for gjenvinning av kabler og trafoer

Norsk Gjenvinning skiller ut sin virksomhet for gjenvinning av kabler og trafoer og slår denne sammen med Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS (KMT). Den sammenslåtte virksomheten beholder navnet KMT og danner grunnlaget for NG-konsernets økte satsning i det nordiske markedet.

NG og KMT er i dag aktive i det nordiske markedet for prosessering av kabel og trafo. Den sammenslåtte virksomheten vil ha stordriftsfordeler som muliggjør kapasitetsøkning og videre industrialisering, og danner en plattform for nordisk vekst i et marked som forventes å vokse betydelig i årene som kommer.

– Ved å skille ut kabel og trafo fra vår resterende jern- og metallvirksomhet i Norsk Gjenvinning, rendyrker vi virksomheten og sikrer et tydelig nisjefokus i et voksende marked, til det beste for både kunder og ansatte, sier Egil Lorentzen, Divisjonsdirektør Gjenvinning og Metall i Norsk Gjenvinning. – Nye KMT blir en viktig del av NG-familien og vi ser frem til å ta fatt på spennende vekstinitiativ i dette segmentet fremover.

Kombinasjon av det beste fra to selskaper
Det sammenslåtte selskapet vil kombinere KMTs sterke kommersielle kompetanse i innkjøpsmarkedet for kabel og trafo, med Norsk Gjenvinnings erfaring med industrialisering, effektiv drift og optimalisering av varestrømmer.

– KMT har hatt en sterk vekst fra oppstarten i 2013, og vi var nå ute etter å finne en eier som kan styrke virksomheten videre og bidra til nordisk vekst. For oss var Norsk Gjenvinning et naturlig valg basert på deres posisjon i markedet, sterke fokus på industrialisering, HMS og compliance, og offensive ledelse og eier, sier daglig leder i KMT Ole Petter Nilsen.

Ledelse og styre
Ole Petter Nilsen vil fortsette som daglig leder. Rolf Bergerud Næslund, som sammen med Nilsen er gründerne av KMT, vil jobbe videre i en sentral markedsstilling i det sammenslåtte selskapet. Styreleder vil være Bjørn Arve Ofstad, Divisjonsdirektør Prosjektbasert virksomhet i Norsk Gjenvinning. Divisjonsdirektør Egil Lorentzen vil gå inn som styremedlem sammen med Rolf Bergerud Næslund og Stein Vegar Larsen. Næslund og Larsen sitter i dag i KMTs styre.

Om Kabel Metall og Trafo Gjenvinning AS:
KMT Gjenvinning har satt seg som mål å løse et voksende samfunnsproblem: Et stadig økende volum av utrangerte kabler og gamle trafoanlegg. Våre spesifikke behandlingsmetoder av denne type avfall gir maksimal gjenbruk av alle materialene i kablene og bedre utnyttelse av produksjonsavfallet. Vi har et særlig fokus på materialgjenvinning av plast og produserer nye produkter av utrangert kabelplast. Vi har 1 behandlingsanlegg i Norge og 3 anlegg i Danmark. Vi omsatte i 2017 for i overkant av 210 millioner.

KMT Gjenvinning er fokusert på å gjøre en fremtidsrettet miljøinnsats og yte god service til våre kunder og leverandører. Dette sikrer vi gjennom eiernes årelange erfaring innen bransjen, kompetente medarbeidere, godt maskinelt utstyr og kundepleie gjennom relasjonsbygging.

Om Norsk Gjenvinning:
Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Kontaktpersoner:

KMT
Ole Petter Nilsen
Daglig Leder KMT
opn@kmtgjenvinning.no
+47 970 08 707

Norsk Gjenvinning
Hans Fredrik Wittusen
Direktør for strategi og bærekraft
hans.wittusen@ngn.no
+47 901 80 944