Tjenester

Våre komplette resirkuleringstjenester for kabler og metaller hjelper deg med å nå dine resirkuleringsmål. Enten det er å maksimere resirkuleringsgrad, minimere kostnader eller effektivisere tidsbruk og få kontroll over din forsyningskjede. Våre kunder inkluderer kabelprodusenter, elektronikkdistributører, produksjonsbedrifter og nasjonale resirkuleringsselskaper.

Mer enn en metallgjenvinner

Vår investering i resirkuleringsanlegg med avansert utstyr, logistikksystemer og fokus på kontinuerlige forbedringssystemer, samt høyt kvalifiserte og utdannede medarbeidere, gjør oss til mer enn et gjennomsnittlig skrapanlegg. Våre gjenvinningsmetoder sørger for høy materialgjenvinning og høy kvalitet på rene fraksjoner og produkter vi produserer for industrien. Vi sparer energi- og miljøkostnadene knyttet gjenbruk og resirkulering.

Har du spørsmål eller behov for våre tjenester?

Kontakt oss i dag