GJENVINNING AV KABLER

KMT Gjenvinning har konsesjon til årlig å behandle inntil 20 000 tonn utrangert olje- og fettkabel. I tillegg har vi konsesjon til å behandle inntil 65 000 tonn utrangert EE – avfall og herunder også tørr kabel.

KMT Gjenvinning har moderne behandlingsutstyr og har som mål at mest mulig av kabelen blir materialgjenvunnet. Under behandling blir fraksjoner som oljefyltpapir, bitumen, olje, fett, tjære, plast, kobber, aluminium, bly og jern separert fra hverandre.

Fraksjonene som oppstår etter behandling blir levert til godkjente smelteverk og forbrenningsverk i inn- og utland. Kabler som inneholder olje og fett er klassifisert som farlig avfall og må behandles deretter. KMT Gjenvinning har utstyr og kompetanse til å utføre denne jobben på en miljøriktig måte slik at du som avfallsbesitter er trygg på at behandlingen foregår i tråd med gjeldende regler og forskrifter. All behandling foregår i Norge.

Å behandle kabel i Norge er mer kostbart enn å behandle i lavkostland, men det har mange fordeler. Sporbarheten og tryggheten er bedre, og man vet at fraksjonene som kablene består av blir håndtert i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Har du spørsmål eller behov for våre tjenester?

Kontakt oss i dag